De Vos Reinaert

Voor kinderdagberblijf 'Het Veer' in St. Niklaas.

Opening nieuwbouw 4 juni 2011.

Realisatie in stappen

DE LEEUW